ateliér

 

Vedení ateliéru

Vedoucí ateliéru: akad. soch. Zdeněk Zdařil

Asistent: Ing. arch. Jakub Novák

akad. soch. Zdeněk Zdařil
vedoucí ateliéru

akad. soch. Zdeněk Zdařil

Životopis

V roce 1971 absolvoval VŠUP Praha detašovaný atelier designu ve Zlíně u profesora Z. Kováře.

V r.1971 - 1993 působil jako hlavní designer firmy Zetor Brno. V rámci této funkce řešil a koordinoval uplatnění firemního stylu výrobků koncernu Agrozet. Je autorem designu unifikované řady traktorů UR I, UR III a UR V.

V průběhu let od roku 1974 až do současnosti externě spolupracoval s firmami v oblasti mobilní, přístrojové, zemědělské techniky a spotřebního zboží:

 • v r.1974 SND Bratislava
 • v r.1976 Brnosmalt
 • v r.1977 Strojsmalt
 • v r.1982 Ursus, PLR
 • v r.1983 Agrozet Brno
 • v r.1983 Agrostroj Pelhřimov
 • v r.1984 ZTS Martin
 • v r.1986 Agrozet Jičín
 • v r.1987 Agrozet Prostějov
 • v r.1988 Hessel (NSR)
 • v r.1992 OZS Brno
 • v r.1993 John Deere (USA)
 • v r.1995 Innotech International

Mimo vlastní tvorbu se věnoval externí hodnotitelské a posudkové činnosti ve státním zkušebním ústavu a v komisi pro design tehdejšího Institutu průmyslového designu. Od založení Designcentra ČR spolupracuje zejména v hodnotitelských komisích. (nejlepší výrobky při BVV, mezinárodní porota soutěže Dobrý Design atd.)

Každoročně je členem státnicové komise VUT FS specializace průmyslový design. Od r.1994 působí na VUT FaVU, kde na vyzvání tehdejšího děkana, prof. V. Preclíka založil Ateliér produktového designu. V současnosti vede tento ateliér a zastává funkci proděkana FaVU.

Ocenění:

 • Ocenění v řešitelském kolektivu (FMVS za nejlepší výrobek resortu) za r. 1982, 1984, 1985, 1986, 1988
 • Křišťálový jehlan za vinikající design v r. 1986, 1989,1990
 • Ocenění mezinárodní cenou DESIGN PRESTIGE 95
 • Národní cena za design 2001 (za systém spínání osvětlovacích těles NISSOT)
 


© 1994-2018
Ateliér produktového designu, FaVU VUT Brno

Údolní 244 / 53
602 00 Brno


apd@ffa.vutbr.cz

XHTML 1.0 & CSS