studium

 

Popis vzdělávacích a uměleckých aktivit

Pohled do ateliéru
Pohled do ateliéru

Základní metodou atelierové výuky spočívá v řešení modelového projektu, realizovaného v trojdimenzionální podobě. Zde se ověřuje aplikování teoretických znalostí a prohlubuje manuální schopnost vyjáření myšlenky prostřednictvím výtvarné techniky v plošné a modelové presentaci.

Metoda řešení projektu:

 1. První fáze je konzultace s pedagogem o tematické oblasti a vytyčení problému
 2. Samostatná analýza studenta s pomocí dostupné dokumentace,běžného trhu, odborných publikací nebo konzultace s konkretním výrobcem.
 3. Skicování a první ideové řešení s důrazem na prostorové skici, konzultace s pedagogem.
 4. Uplatnění sociologických,psychologických,antropometrických, ergonometrických, konstrukčních a technologických aspektů řešení. Syntéza ,výběr optimální varianty.
 5. Vyhotovení modelu, konfrontace ve skutečné velikosti,upřesnění funkční struktury a technologie.
 6. Upřesnění užitého materiálu,textury a barevného řešení.
 7. Konečná prezentace, doprovodná dokumentace, doložení kreativního procesu (skici) a verbální obhajoba.

Student může konzultační formou využít potenciál externistů, vyučujících odborné kurzy i mimo běžné přednášky. U náročnějších úloh, kdy potřebné informace překročí rámec přednášek i konzultací v odborných kurzech, je nutné přikročit ke spolupráci s konkrétní firmou, zabývající se obdobnou problematikou, nebo disponující danou technologií.

Vstupy vedoucího pedagoga do procesu řešení formou konzultací se dělí na individuální a skupinové. Individuální konzultace závisí na náročnosti úlohy a individualitě studenta. Vyžadována je četnost konzultací za určitý časový úsek, dokladující míru soustavnosti práce studenta. Povinné jsou konzultace společné, kde se v diskuzi tříbí schopnost komunikace. Důležité je využít výlučnosti akademického prostředí, podnítit přirozenou soutěživost a současně zvětšit možnost vzájemné inspirace zadáváním společných temat více studentům, vypisováním atelierových nebo fakultních soutěží. Samozřejmostí je podpora účasti studentů na celostátních a mezinárodních soutěžích, jejichž témata lze aktuálně pojmout do atelierového programu.

Student má možnost řešit a prezentovat projekt virtuálně za podpory počítače, v reálném modelu, nebo v kombinaci obou metod. Většinou je požadována kombinace obou metod. V ateliérové výuce je využívána počítačová podpora ve 3D programu (např.: Rhinoceros). Dále mají studenti možnost vyškolit se a pracovat ve 2D programech využitelných zejména při plošné prezentaci. (Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator)

Přednosti navrhování za podpory počítače

 1. Vstup exaktních informací (tech. parametry zadání , rešerše..)
 2. Průběžná rozměrová konfrontace s limitujícími prvky.
 3. Oboustranná komunikace se specialisty ( přenos po síti ,diskem).
 4. Možnost v každé fázi kvalitním grafickým výstupem informovat o stavu řešení.
 5. Snadné vytvoření koncepční tech. dokumentace.
 6. Návaznost na prototyping (stereolitografie), výrobu (CNC stroje)
 7. Úspora materiálu pro výrobu maket.
 8. Plošné nebo 3D barevné skicování.
 9. Rychlé fiktivní vytváření obecných ploch a těles.
 10. Měnitelné fiktivní osvětlení těles, scény.
 11. Měnitelné parametry perspektivního zobrazení s možností vstoupit dovnitř objektu.
 12. Rozvíjení prostorové představivosti.
 13. Rozsáhlá paleta povrchů materiálů.

Je však třeba mít na zřeteli nadhled nad metodou CAD jako prostředkem k dosažení konečného cíle, jímž je reálný objekt a proces jeho užití, s obrovskou škálou smyslově postižitelných kvalit.

 © 1994-2018
Ateliér produktového designu, FaVU VUT Brno

Údolní 244 / 53
602 00 Brno


apd@ffa.vutbr.cz

XHTML 1.0 & CSS