studium

 

Profil absolventa

Absolvent vybaven teoretickou znalostí ve výše zmíněných předmětech a potřebnými řemeslnými dovednostmi je schopen metodicky tyto poznatky syntetizovat při vlastním projektování. Je schopen komunikovat a orientovat se v ostatních oborech účastnících se designu. V bakalářském stupni výuky si osvojil nástroje a metodu výtvarné tvorby. V magisterském stupni je kladen důraz na schopnost absolventa řešit projekty v širším společenském kontextu. Uplatnění absolventa je možné buď jako samostatný designer nebo jako člen týmu ve firemních projekčních kolektivech s předpokladem stát se vedoucí osobností těchto týmů.

 

 © 1994-2018
Ateliér produktového designu, FaVU VUT Brno

Údolní 244 / 53
602 00 Brno


apd@ffa.vutbr.cz

XHTML 1.0 & CSS